Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

(hatályos: 2023.02.21.- től)

Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a weboldalamnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeimet, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A szerződés nyelve magyar.I. A szerződés alanyai
1) Szolgáltató:

Név: Szilvási Gabriella

Székhely: 3200 Gyöngyös, Zöldhíd utca 9. 3.em. 3.ajtó

Adószám: 56231397-1-30

Okmányirodai nyilvántartási szám: 54865583

Bankszámlaszám: K&H Bank HU03 1040 0528 8056 5453 5053 1011

e-mail cím: konnyedteremtesek@gmail.com

Telefonszám: +36-30/557-3339

A Szolgáltató kijelenti, hogy alanyi adómentes, továbbá hogy kisadózónak minősül. 2022. szeptember 1-től kizárólag MAGÁNSZEMÉLYEK részére nyújt szolgáltatást. A számlázás és kifizetés pénzneme: magyar forint.


2) Megrendelő


II. Tárhelyszolgáltató adatai
Szolgáltató: webnode.com
Cégnév: Webnode AG
Székhely: Limmatquai 112, 8001 Zurich, Svájc
E-mail: info@webnode.com; support@webnode.hu


III. Szerződés tárgya és annak jellemzői
A weboldalon keresztül a Megrendelő facilitáláson, konzultáción tud részt venni egyéni vagy csoportos formában. Kihangsúlyozom, hogy ez nem gyógyítás, orvoslás vagy egészségügyi szolgáltatás.

IV. A szerződés területi hatálya
A Weboldalon a blogcikkeket bárki olvashatja, azonban tanácsadásra, csoportos zoomokra történő jelentkezések kizárólag az Európai Unió területén élőkkel kerülnek elfogadásra.

V. A szerződés létrejötte
1) Általános tudnivalók:
A Weboldalon a Megrendelőnek a csoportos zoomoknál egy jelentkezési lap kitöltése után banki átutalással kell a fizetést teljesíteni, ehhez minden információ rajta van a jelentkezési lapon.

A csoportos (beszélgetős, tisztítós) online eseményekről a Zoomon történik felvétel készítés, ezt követően a Google Drive rendszeréről letölthető formában megkapja azt a Vásárló/ Résztvevő.

Az egyéni facilitálások alkalmával a Megrendelő egyéni időpontot tud a Szolgáltatóval megbeszélni e-mailen vagy telefonon keresztül, ezt követően egy jelentkezési lap kitöltése után banki átutalással kell a fizetést teljesíteni, ehhez minden információ rajta van a jelentkezési lapon. A facilitálás Zoomon történik, melyről felvételt Megrendelő saját eszközével készíthet, ha szeretne.

Ebben az esetben a szerződés a felek között írásban létrejött szerződésnek minősül. A Szolgáltató kizárólag magyar nyelven köt szerződést.


VI. Adatvédelem és hírlevél
1) Általános tudnivalók
a) A Szolgáltató tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A rendelés során kizárólag azokat az adatokat kéri el a Megrendelőtől, melyekre a visszaigazoláshoz, illetve a számla kiállításához feltétlen szükség van.
b) A Megrendelő által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük, határozatlan ideig megőrizzük de harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott szolgáltatás számlázásához szükségesek, mely adatok átadásához a Megrendelő a jelentkezés leadásával hozzájárul.
c) Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük, különös tekintettel az alábbi rendelkezésekre:
- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény;
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI.
törvény;
- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
(a továbbiakban: Infotv.)

A Szolgáltató külön Adatvédelmi tájékoztatóban tájékoztatja a Megrendelőt a rá vonatkozó információkról.

2) Információk tulajdonjoga
a) A weboldal működtetője (Szilvási Gabriella) birtokolja az oldalakon látható információkat, képeket és mindennemű tartalmat. Azok tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.
b) Tilos a weboldalról származó információk, írások engedély nélküli árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése! A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
c, Tilos a képek másolása, letöltése, felhasználása.

3) Hírlevél

A Szolgáltató a Listamesterrel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, valamint e-mail címét a Ptk. szerinti elévülési időn belül kezeli.